Lucas Community | Lucas Community
26
post-template-default,single,single-post,postid-26,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Lucas Community

Take a look of our latest news

Lucas Community

De Lucas Community is een gemeenschap van ondernemende bewoners, de BewOndernemers.

De Lucas Community is ontstaan toen een aantal buurtbewoners is gaan nadenken over de mogelijkheden om bewonersinitiatieven te verduurzamen. Vele initiatieven in de wijk bereikten de bewoners niet of hadden voor hen en hun omgeving weinig toegevoegde waarde. Buurtbewoners hadden zelf te weinig invloed in cruciale veranderingen in hun eigen leefomgeving. Dat moest veranderen.

Hoe zorg je er voor dat een bewonersinitiatief niet een eenmalig karakter heeft? Hoe organiseer je het sociaal kapitaal in de wijk? Hoe koppel je een verdienmodel aan bewonersinitiatieven met een duurzaam karakter?

Al deze vragen en velen meer hebben een proces doen ontstaan waarbij de buurtbewoner centraal is gaan staan in de ontwikkeling van zijn eigen leefomgeving. De regie in handen van buurtbewoners! Hoe vaak is dat geroepen en hoe vaak is dat nobele streven gestrand? Hoe zorgt de beweging van ondernemende buurtbewoners ervoor dat ook zij niet in dezelfde fuik lopen? Onafhankelijkheid, een duidelijke visie en vooral tomeloze inzet van actieve buurtbewoners die zich primair inzetten om hun eigen leefsituatie te verbeteren en hun leefomgeving van nieuwe impulsen te voorzien, op de manier waarvan zij denken dat dat de beste manier is.

Het Amsterdams Steunpunt wonen en Stichting Doen hebben deze beweging in de aanloopfase ondersteund. De inzet was van tijdelijke aard en dat past precies bij het karakter van de Lucas Community.

De Lucas Community is gevestigd in de voormalige basisschool de Lucasschool. Dit markante en monumentale pand stond al ruim drie jaar grotendeels leeg. Het pand is na het asbestvrij maken in verwaarloosde staat achtergebleven. Het effect van dit pand op de directe omgeving, waar de stedelijke ontwikkeling abrupt beëindigd is, was erg slecht. Met de beschikbare middelen van Stichting Doen en de vrijwillige inzet van de buurtbewoners is het pand grotendeels opgeknapt en is de tuin verandert in een ecologische oase van rust in de wijk.

De Lucas Community zet zich primair in om buurtbewoners de mogelijkheid te bieden zichzelf en hun leefomgeving te ontwikkelen. Middelen die de wijk instromen moeten zoveel mogelijk ten goede komen aan de bewoners en ondernemers in de wijk. Buurtbeheer, groenonderhoud, toezicht en veiligheid moet zoveel mogelijk door buurtbewoners zelf uitgevoerd worden. Uitgangspunt van de Lucas Community is de wijkeconomie zo te verstevigen dat deze zelf werkgelegenheid, stages en meer ondernemerschap ontwikkelt.

De Lucas Community is heel plat georganiseerd. Er is een kernteam dat aangesteld is door de BeWondernemers en vrijwilligers. Zij zijn het primaire aanspreekpunt. Beslissingen worden met een tweederde meerderheid genomen. De Lucas Community is een Coöperatieve vereniging met daaronder de BeWondernemers die in allerlei verschillende rechtsvormen georganiseerd zijn, variërend stichting, vereniging en eenmanszaken.

Bron: 4en5mei Amsterdam

Linke: https://www.4en5meiamsterdam.nl/nl/page/10434/lucas-community

Geen reactie's

Geef een reactie